Permainan Rounders Mengutamakan | Oncom.id


Permainan Rounders Mengutamakan

Permainan rounders mengutamakan

a. teknik bermain.

b. kerja sama. 

c. kegembiraan.

d. prestasi.

Jawaban: b. kerja sama. 

Ulasan

Permainan rounders sebagai salah satunya permainan yang dimainkan secara beregu dan permainan ini memakai bola kecil, sama seperti dengan permainan softball dan permainan kasti yang memakai bola kecil. Lapangan permainan rounders berwujud sisi lima dan mempunyai panjang segi lapangan yakni 15 mtr..

Beberapa tehnik dasar yang perlu dipunyai oleh pemain rounders salah satunya adalah

Baca Ini Juga:

Susi Arfi

Jika tidak mampu menciptakan perubahan besar, maka ciptakanlah perubahan dari hal terkecil yang kamu bisa. Penulis Di Oncom Media

Tinggalkan komentar