Dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta Rakyat Berfungsi Sebagai - Oncom Id Project